Waarom gewoon
niet goed genoeg is.
Samen gaan we voor een Beringen waar iedereen mee en thuis is, waar het aangenaam wonen, werken én leven is en waar kinderen en jongeren alle kansen en perspectief krijgen.Hiervoor moeten we ambitieus durven zijn. Gewoon is niet goed genoeg. Niet alleen omdat het in Beringen nog beter kan, maar omdat ook onze stad geconfronteerd wordt met heel wat uitdagingen. De kloof tussen arm en rijk vergroot. We staan vaker stil dan vroeger. Groei en groen matchen is niet altijd makkelijk. De levenskwaliteit staat onder druk. We moeten deze uitdagingen recht in de ogen durven kijken. Aanpakken én bewust kiezen voor groei, want groei is goed, nodig én het antwoord op de uitdagingen. Al snel komt dan de opmerking: “Ja, maar ambitie en groei betekent verandering en dat is moeilijk.” Wel. Er zal altijd groei zijn in een wereld die sneller en sneller gaat draaien. Je kan kiezen voor het status-quo en weinig ambitieus zijn. Of je kan groei en ambitie gebruiken om het beter te maken voor iedereen.CD&V Beringen wil groei goed managen door respect te hebben voor de identiteit van deelgemeenten, erfgoed en groen. En door de betrokkenheid van burgers, bedrijven, scholen, organisaties en iedereen in het bestuur van Beringen te verhogen. Wij geloven dat politici moeten verbinden.

Buitengewoon ambitieus zijn als antwoord op uitdagingen en garantie voor een Beringen waar iedereen mee en thuis is, waar het aangenaam wonen, werken én leven is en waar kinderen en jongeren alle kansen en perspectief krijgen.

Hoe wij Beringen
zien na 14/10 ›
Een stad waar het aangenaam wonen, werken én leven is.